Radno vrijeme: PON. - PET. 10:00 - 20:00 SUB 09-14:00

  • +387 65 00 99 33

    quantummedicom@gmail.com
  • Kralja Alfonsa XIII br.46.

    78000 Banja Luka

Kvantna medicina se zasniva na otkriću biološke rezonance i koristi znanja iz istočne i zapadne medicine, kvantne fizike, biofizike i elektronike.

Dzejms Klark Maksvel (1831-1879), engleski fizičar, prvi je teorijski predvideo elektromagnetne talase.

Heinrich Rudolf Hertz je potvrdio ovu teoriju. Njemu u čast danas govorimo o herzijanskim talasima.

Nikola Tesla je uveo pojam ne – herzijanski talasi, za koje se danas zna da su dimenziono i strukturno drugačiji. Pored frekvence (učestalosti), dužine i amplitude, čime su određeni herzijanski talasi, ovi talasi (nazvani Teslini talasi) poseduju i osobine koje još ne mogu da se izmere, jer su van domašaja merenog i opažajućeg.

Početkom XX veka potvrđuje se i postojanje mikrotalasa u čoveku, koji prenose kosmičku šifru postojanja kao oblik kodiranih informacija. Možemo slobodno reći da je Nikola Tesla (1856 – 1943), naučnik novog doba koji je spoznao energetsko svojstvo svega što postoji (“ …u vasioni sve vibrira, sve treperi..”), prvi primenio talase visoke frekvence za poboljšanje zdravlja.

Inspirisan Teslinim tehnologijama, dr Royal Raymond Rife (1888 – 1971) otkriva da ćelije koje su izložene nekom obliku energije odgovarajuće frekvencije kroz rezonantne elemente svoje strukture apsorbuju tu energiju. Ukoliko apsorbovana energija pređe određenu granicu – ćelija biva razorena. Ovo je bio osnovni motiv za konstrukciju i primjenu generatora frekvencija (The Rife Frequency Generator) koji je ubrzo postao veoma popularan.

Time su postavljeni temelji dva osnovna pravca u kvantnoj medicini: visokofrekventni i niskofrekventni. Zajedničko im je da koriste elektromagnetne talase male amplitude, milimetarskog dijapazona, atermičke. Mehanizam dejstva se zasniva na rezonantnom efektu. Početkom sedamdesetih (1972), Victor F. Weisskopf objašnjava raznovrsnu stabilnost sveta na nuklearnom, atomskom i molekularnom nivou pomoću principa kvantne mehanike.

Koristeći principe istovetnosti (identičnosti) i diskretnosti (samosvojnosti) i, vezano za njih, postojanje vlastitih karakterističnih frekvenci, Vajskop šematski predstavlja tri stepenika svoje kvantne lestvice (nuklearna, atomska, molekularna) i genijalno naslućuje, bez komentara, četvrti stupanj – stupanj života. Novi pristup ljudskom organizmu, i životu uopšte, kao entitetu (složenom, jedinstvenom, samosvojnom kibernetskom sistemu), naučno je utemeljen u Naučno-istraživačkom centru za kvantnu medicinu Vidhuk u Kijevu (Ukrajina), na čelu sa profesorom Sitkom.

Akademik Sergej Pantelejmonovič Sitko, nuklearni fizičar, matematičar, počasni naučnik Ukrajine, poslednjih pedeset godina intezivno razvija novi pravac u fizici, fiziku živoga (PHYSICS of the ALIVE). Zajedno sa Frelihom (Herbert Frehlich) formira koncept KVANTNE FIZIKE ŽIVOGA, koji postaje teoretska osnova novog pravca u medicini, KVANTNE MEDICINE.

Zajedno sa timom naučnih radnika u bivšem Sovjetskom Savezu (Zaliubovskaya, Devyatkov, Andreyev, Bely, Zhukovsky, Mkrtchian, Efimov), koristeći saznanja timova iz drugih zemalja (Kanada, Nemačka, Engleska…), započinje predklinička ispitivanja početkom šezdesetih. Od 1978 g. počela je klinička primena bazične terapijske metode kvantne medicine MIKROTALASNE REZONANTNE TERAPIJE – MRT koja je uredno statistički praćena.

Fenomen života, kao jedinstvenost, počinje da se proučava i objašnjava zakonima kvantne fizike živoga i kvantne medicine. Dakle, osim anatomsko-morfološke strukture organizma koju vidimo očima, postoji i tzv. elektromagnetni kostur čoveka kroz koji cirkulišu elektromagnetni talasi stvarajući vlastito koherentno polje čoveka. Naše tijelo predstavlja kondenzovani oblik energije (bolje reći: energetskih entiteta) koji se, u zavisnosti od mnogih činilaca, projektovao u datom presjeku prostora i vremena i kao takvo zadržalo svojstvo da svaki kvant te kondenzovane energije posjeduje osnovnu, sveobuhvatnu informaciju (informaciju matrix-a) i hologramsko svojstvo (kvantno – hologramska medicina).

Sasvim je izvesno da taj sistem funkcioniše na osnovu prenosa informacija (informaciona medicina), da su danas poznati nosači informacija – elektromagnetski talasi (talasna medicina) kao jedan vid energije (energetska medicina), u kojoj su informacije pohranjene u osnovnom energetskom paketu, kvantu (kvantna medicna) i da sve to vibrira (vibraciona medicina) na nivou ekstremno niskih i ekstremno visokih frekvenci (biorezonantna i mikrotalasna rezonantna medicina). Govori se o 6 vidova emitovanja bioloških sistema, sa osnovnim informacijama koje proizilaze iz fiziološko-patoloških, psihofizičkih procesa u zavisnosti od emocija.

Najveće informativno emitovanje se bilježi u dijapazonu ekstremno visokih frekvencija – EHF (odnosno, krrajnie visokaja častota – KVČ), a iskorišćeno je za unutarćelijsko i međućelijsko upravljanje. To je glavni predmet Sitkovog izučavanja “fizike živog”. Niskofrekventno emitovanje sadrži informaciju o fiziološkom stanju unutrašnjih organa (srce, pluća, mikrotremor mišića i dr.). Profesor Sitko objašnjava nastanak bolesti, kao metastabilnog stanja, mehanizmom »ubacivanja« informacija o bolesti putem elektromagnetnih talasa u elektromagnetni omotač ljudskog tela. Jezikom informacione tehnologije rečeno dolazi do implementacije »virusa« u postojeći program koji izaziva energetski disbalans prethodno stabilnog stanja, koje nazivamo stanjem zdravlja.

Elektromagnetni omotač pravi vrlo jako koherentno polje koje sprečava uticaj svakodnevnih promena na ljudski organizam. Putem metoda kvantne medicine korigujemo poremećene frekvence i organizam uvodimo u stabilno stanje zdravlja, ili ga približavamo tom stanju, koje organizam prepoznaje kao osnovno stanje. Pri nastanku bolesti, postoji informacija o bolesti, ali je informacija o zdravom stanju prethodila informaciji o bolesti.

Novosti & Savjeti

Posljednji članci sa našeg Bloga

Koje nas to emocije razboljevaju?

 

Moderna fizika je, prvenstveno zahvaljujući Albertu Ajnštajnu, postala srodna hiljadama godina starim duhovnim učenjima Dalekog istoka onoga trenutka kada je priznala da je sve energija. Atomi (odnosno njihovi dijelovi) čvrste materije, kao i drugih agregatnih stanja vibriraju sa određenom frekvencijom, i zbog toga su i naša tijela, kao i sve ostalo u Univerzumu, "stojeći talasi oscilirajuće energije".

Frekvencija vibracije ove energije (broj oscilacija u sekundi) izražava se u Hercima. Oscilacija nastaje u izvoru i prenosi svoju energiju objektima kroz koje prolazi. Tako srećna, samouvjerena osoba, kada uđe u neku prostoriju, momentalno pozitivno utiče na sve prisutne. Njena visoka frekvncija pozitivno utiče na sve do kojih vibracija dopire. Mjerenje frekvencije vibracije ljudskog organizma danas može mnogo toga da nam kaže o njegovom stanju, i emocionalnom i fizičkom.

Jedan od najjednostavnijih instrumenata za dijagnostifikovanje je elektrokardiogram (EKG), koji bilježi električnu energiju koja dolazi iz srca i pokazuje da li ono radi pravilno. Ovo je najjednostavniji oblik vibracione analize. D. Hokins je decenijama proučavao kineziološke kalibracije, oslanjajući se na činjenicu da mentalno stanje osobe ima ogroman utjecaj na stanje njenog tijela. Formirao je skalu energije ljudske svjesnosti na kojoj su povezane emocije sa frekvencijama.

Svako stanje, ponašanje ili emocija na frekvenciji nižoj od 200 Hz slabi tijelo, a od 200 do 1000 Hz ga ojačava. Utvrdio je da najnižu frekvenciju vibracije ima poniženost. Frekvencija postepeno raste u nizu emocija: krivica, apatija, tuga, strah-nervoza, želja, bijes, mržnja. Na vrhu skale nalazi se prosvjetljenje.

Nasuprot Hokinsovoj skali nivoa duhovne i emocionalne svjesnosti, Dž. Jang je razvio električni instrument kojim se mogu mjeriti frekvencije vibracije ćelija tijela . Zdravo tijelo ima frekvenciju od 62-78 MHz, a razboljevanje počinje na 58 MHz.

Tokom testiranja frekvencije tijela, otkriveno je da šolja kafe smanjuje frekvenciju osobe sa 66 MHz na 58 MHz za samo 3 sekunde. Potrebno je tri dana da se frekvencija vrati u normalu.

Druge studije su pokazale da negativne misli smanjuju frekvenciju u proseku za 12 MHz. Pozitivne misli podižu frekvenciju u proseku za 10 MHz. Zato treba pažljivo birati društvo, i izbjegavati stres i ljude sklone negativnom razmišljanju i negativnim emocijama. Ako se prepustimo niskim frekvencijama vibracije (depresiji, tuzi, bijesu...), privlačimo još iskustava na tim frekvencijama - zato se kaže da misli postaju stvarnost, odnosno da naše misli kreiraju naš život.

Treba se osloboditi teških emocija, otvoriti se i otpustiti ih. Razni oblici zavisnosti, strahovi, nervoza, stres, drže nas "zarobljenima" na mjestu gdje ne želimo i ne treba da budemo. Dr Robert O. Beker je rekao da električna frekvencija ljudskog tela govori mnogo o zdravlju te osobe.

Čak je i Nikola Tesla govorio da bismo, ako bismo uspeli da eliminišemo uticaj spoljnih frekvencija na naš organizam, postali otporniji na bolesti.

Dr Oto Varburg je dobio Nobelovu nagradu za otkriće da ćelije ljudi imaju električni napon. Jasno je da je cilj rada na sebi dostizanje što više frekvencije vibracije, kako bi se dostiglo i održalo dobro zdravstveno stanje. Negativne emocije i ograničavajući misaoni obrasci imaju poguban uticaj na naše zdravlje, ali takođe i utiču na ishod naših stremljenja ka određenim ciljevima i u naš život privlače određenu vrstu doživljaja i događaja.

 

Kako uraditi pregled cijelog organizma najsavremenijim kvantnim aparatima možete pročitati na ovom linku ili saznati putem kontakt telefona + 387 65 00 99 33

Deepak Chopra o Kvantnoj medicini

Dipak Čopra zasigurno je ime poznato većini naših čitalaca, iako možda mnogi od njih ne bi umeli da odgovore precizno ko je on i kakvo je njegovo učenje.

Razlog je verovatno to što se određeni deo kontroverze vezuje za njegovo učenje.

Prednosti kvantne medicine

Naučnici su kvantnu medicinu proglasili medicinom budućnosti, jer koristi neinvazivne metode u dijagnostici i terapiji bez kontrasta, zračenja, zatvorenog prostora.

Znači, potpuno je bezbjedna i komforna za pacijenta. Sa holističkim pristupom, pacijent se posmatra kao cjelina, odnosno liječi se čovjek, a ne određena bolest.