Radno vrijeme: PON. - PET. 10:00 - 20:00 SUB 09-14:00

  • +387 65 00 99 33

    quantummedicom@gmail.com
  • Kralja Alfonsa XIII br.46.

    78000 Banja Luka

Dipak Čopra zasigurno je ime poznato većini naših čitalaca, iako možda mnogi od njih ne bi umeli da odgovore precizno ko je on i kakvo je njegovo učenje.

Razlog je verovatno to što se određeni deo kontroverze vezuje za njegovo učenje.

Dipak Čopra je američki autor, lekar, filozof i javni govornik, indijskog porekla. U pitanju je jedan od najprodavanijih autora Njujork Tajmsa, sa više od 85 knjiga, prevedenih na više od 40 jezika, što nesumnjivo svedoči o popularnosti njegovog učenja. Predsednik je i suosnivač Čopra Centra za blagostanje u Kaliforniji i osnivač Čopra fondacije. Često ga nazivaju pesnikom i prorokom alternativne medicine.

U Americi se značenje termina kvantna medicina poistovećuje sa terminom integrativna medicina. Činjenice radi, u ovom trentuku, na preko 100 univerziteta u Americi znanja iz tradicionalne medicine postala su deo mainstream obrazovanja. Sa druge strane, Čopra je izuzetno aktivan je na socijalnim mrežama, možete ga pratiti na Fejsbuku ili Instagramu. Holistički pristup Mogli bismo da kažemo da je učenje Dipaka Čopre po svojoj suštini veoma srodno neurolingvističkom programiranju (NLP).

Dipak Čopra uvek posmatra čoveka u odnosu na čitav svemir, univerzalizujući njegov položaj. Pri tom primenjuje perspektivu izomofrizma (uopšteni koncept po kojem sastav dela odražava sastav celine u kojoj je taj deo sadržan). Evolucija sveta vidljiva je u biološkom – filogenetskom, individualnom razvoju čoveka. Možemo reći da je Dipak Čopra najpoznatiji po svom učenju o tzv. kvantnom isceljenju, koje je često predmet kritika njegovih neistomišljenika. U pitanju je teorija koju je Čopra predložio dosta davno, a danas je mnogi fizičari prihvataju, a može se svesti na sledeće: Promena (samo)svesnosti uzrokuje promenu biologije.

Tako, Čopra tvrdi da, kada smo pod stresom, naglo se povećavaju nivoi adrenalina, kortizona i drugih neuropeptida, što stvara svojevrsni fiziološki haos u našem organizmu. Neuropeptidi su, podsetimo se, hemijske supstance veće molekularne mase, koje sporo deluju, ali izazivaju dugotrajne promene u nervnom sistemu. Aktivno prolaze do nervnih završetaka. Neki su od pre poznati kao hormoni u drugim vrstama tkiva ili kao peptidi neurosekrecijskih ćelija. Utvrđeno je i da neki od njih učestvuju u modulaciji prenosa čulnih informacija (naročito boli) i emocionalnih stanja, ili u reakcijama izazvanim stresom.

Sa druge strane, u stanju euforije oslobađaju se serotonin, dopamin, oksitocin i opioidne supstance, a to su sve imunomodulatori. Promena unutrašnjeg stanja menja biologiju našeg organizma. Homeostaza je stanje unutrašnje ravnoteže koje dopušta našem imunološkom sistemu da dobro obavlja svoj posao, odnosno omogućava spontani sistem izlečenja našeg organizma, te je stoga postizanje stanja homeostaze cilj svakog lečenja.

Veliki je zagovornik meditacije. Šta je kvantni skok Kvantna teorija je u njegovom učenju delimično metafora, pošto on ukazuje na psiho-fizičke posledice misli, koja je nevidljiva jedinica svesti. Čopra smatra da postoji kontroverza među fizičarima koji smatraju da je tzv. kvantni skok (quantum leap) primer diskontinuiteta i da je kreativnost svesti takođe primer diskontinuiteta. Popularni termin”kvantni skok” se odnosi na kolaps talasne funkcije, tj. dekoherenciju, u kome kvantni sistem pod uticajem okruženja kolabira iz superpozicije na neko od redukovanih stanja opisanog Šredingerovom jednačinom.

Zvanična nauka još uvek nema odgovor na osnovu čega se dešava izbor redukovanog stanja, tj. šta je fizička osnova dekoherencije. Na Wikipediji postoje 10-tak tumačenja procesa dekoherencije, a jedan od najintrigantnijih je da na dekoherenciju utiče svest posmatrača (Fon Nojmanov paradoks). Spomenimo da u nekim slučajevima ovaj proces je nepoželjan, kvantni računari na primer, dok u drugim, makroskopsko kvantni model svesti prof.

Dr. Dejan Raković proces dekoherencije usled stalnog oscilovanja sistema na granici subjekat/objekat implicira proces učenja. Čopra smatra da je isceljenje biološki fenomen koji leži u oblasti biološke kreativnosti te da je na veoma bazičnom nivou to primer diskontinuiteta. To je nešto nepredvidljivo što se događa u proliferaciji neizvesnosti. Čopra smatra da je kvantna fizika neobjašnjiva u odsustvu ljudske svesti. Naša svest je ono što osmišljava materijalni svet i nezaobilazni je sastojak onog što nazivamo Priroda. Kada lečimo čoveka potrebno je najpre lečiti njegove misli, da bi se izlečilo njegovo telo.

Fenomeni svesti Čopra smatra da nauka nije dovoljna za objašnjavanje sveta, jer je ona znanje zasnovano na ispitivanju čisto objektivnog sveta. Realnost je, međutim, proces posmatranja i uvek je vezana za percepciju. Ona obuhvata mnogo više od materijalno vidljivog. U nauci imamo poseban način posmatranja, koji isključuje subjektivnost (način percepcije, a percepcija ima koliko ima subjekata posmatranja!), te stoga nije ispitivanje Prirode po sebi, već ispitivanje pitanja na koja je priroda samo odgovor. Ako isključimo subjektivnost, isključujemo veliki deo Prirode, smatra Čopra. Kada je reč o lečenju, Čopak smatra da čisto objektivni metodi tradicionalne, naučne medicine isključuju ljudsku svest, što je pogrešno.

Tako će dva bolesnika, koja boluju od iste bolesti i leče se na isti način, kod istog doktora, imati dva potpuno različita ishoda postupka lečenja. To se može delimično objasniti genetskim faktorima, a velikim delom subjektivnošću pacijenta, interakcijom doktora i pacijenta, tzv. limbičkom rezonancom, odnosno konekcijom koja predstavlja emocionalnu vezu između lekara (iscelitelja) i bolesnika. Već pomenuta homeostaza je veoma važan deo izlečenja. Kada govorimo o placebo efektu, ne možemo sasvim znati kako on funkcioniše, ali postoje određeni dokazi njegovog postojanja i uticaja. Lični događaji vezani za pacijenta, kao što su njegova porodična istorija, lični događaji, odnos s roditeljima, partnerom, decom, mnogo su bitniji za uspešnost delovanja terapije, nego sama terapija, odnosno medikament, kaže Čopra.

Svest je ključni faktor i bez nje je nemoguć potpun pristup lečenju. Placebo efekte ne možemo kontrolisati, jer ne znamo šta se zaista dešava u životu pacijenta. Da li je on u postupku razvoda, da li mu je roditelj ili dete bolesno, da li je nedavno izgubio posao, a to su sve ključni činioci u procesu izlečenja. Ako ne uključimo svest kao ključni faktor nemoguće je ostvariti holistički pristup lečenju.

Skeptici obično govore da metod Dipaka Čopre nije moguće naučno dokazati. On odgovara na to da skeptika nikad ne možemo ubediti u nešto. Insistira na tome da je u novije vreme priznata uloga subjektivnosti u lečenju, i to ne samo zbog toga što ona uključuje placebo i psihosomatske efekte. Infekcije su, tvrdi Čopra, povezane sa oslabljenim imunim sistemom, a on je neposredna posledica ljudske patnje; takođe, kancer ima veze sa kompromitovanim imunološkim sistemom, a on opet ima veze sa patnjom. Patnja je isključivo subjektivno, unutrašnje osećanje, koje ima veoma specifične biološke posledice, i to veoma negativne. Treba raditi na otklanjanju ljudske patnje, da bismo došli do isceljenja.

Drugim rečima, reotkrio je drevno učenje o jogi. Subjektivni uticaj je nesumnjiv. Odgovor Dipaka Čopre na kritike skeptika je sledeći: Samo zbog toga što neki racionalistički usmereni naučni duhovi ne poznaju rečnik njegovog učenja, ne znači da taj jezik nema značenje i smisao.

Novosti & Savjeti

Posljednji članci sa našeg Bloga

Koje nas to emocije razboljevaju?

 

Moderna fizika je, prvenstveno zahvaljujući Albertu Ajnštajnu, postala srodna hiljadama godina starim duhovnim učenjima Dalekog istoka onoga trenutka kada je priznala da je sve energija. Atomi (odnosno njihovi dijelovi) čvrste materije, kao i drugih agregatnih stanja vibriraju sa određenom frekvencijom, i zbog toga su i naša tijela, kao i sve ostalo u Univerzumu, "stojeći talasi oscilirajuće energije".

Frekvencija vibracije ove energije (broj oscilacija u sekundi) izražava se u Hercima. Oscilacija nastaje u izvoru i prenosi svoju energiju objektima kroz koje prolazi. Tako srećna, samouvjerena osoba, kada uđe u neku prostoriju, momentalno pozitivno utiče na sve prisutne. Njena visoka frekvncija pozitivno utiče na sve do kojih vibracija dopire. Mjerenje frekvencije vibracije ljudskog organizma danas može mnogo toga da nam kaže o njegovom stanju, i emocionalnom i fizičkom.

Jedan od najjednostavnijih instrumenata za dijagnostifikovanje je elektrokardiogram (EKG), koji bilježi električnu energiju koja dolazi iz srca i pokazuje da li ono radi pravilno. Ovo je najjednostavniji oblik vibracione analize. D. Hokins je decenijama proučavao kineziološke kalibracije, oslanjajući se na činjenicu da mentalno stanje osobe ima ogroman utjecaj na stanje njenog tijela. Formirao je skalu energije ljudske svjesnosti na kojoj su povezane emocije sa frekvencijama.

Svako stanje, ponašanje ili emocija na frekvenciji nižoj od 200 Hz slabi tijelo, a od 200 do 1000 Hz ga ojačava. Utvrdio je da najnižu frekvenciju vibracije ima poniženost. Frekvencija postepeno raste u nizu emocija: krivica, apatija, tuga, strah-nervoza, želja, bijes, mržnja. Na vrhu skale nalazi se prosvjetljenje.

Nasuprot Hokinsovoj skali nivoa duhovne i emocionalne svjesnosti, Dž. Jang je razvio električni instrument kojim se mogu mjeriti frekvencije vibracije ćelija tijela . Zdravo tijelo ima frekvenciju od 62-78 MHz, a razboljevanje počinje na 58 MHz.

Tokom testiranja frekvencije tijela, otkriveno je da šolja kafe smanjuje frekvenciju osobe sa 66 MHz na 58 MHz za samo 3 sekunde. Potrebno je tri dana da se frekvencija vrati u normalu.

Druge studije su pokazale da negativne misli smanjuju frekvenciju u proseku za 12 MHz. Pozitivne misli podižu frekvenciju u proseku za 10 MHz. Zato treba pažljivo birati društvo, i izbjegavati stres i ljude sklone negativnom razmišljanju i negativnim emocijama. Ako se prepustimo niskim frekvencijama vibracije (depresiji, tuzi, bijesu...), privlačimo još iskustava na tim frekvencijama - zato se kaže da misli postaju stvarnost, odnosno da naše misli kreiraju naš život.

Treba se osloboditi teških emocija, otvoriti se i otpustiti ih. Razni oblici zavisnosti, strahovi, nervoza, stres, drže nas "zarobljenima" na mjestu gdje ne želimo i ne treba da budemo. Dr Robert O. Beker je rekao da električna frekvencija ljudskog tela govori mnogo o zdravlju te osobe.

Čak je i Nikola Tesla govorio da bismo, ako bismo uspeli da eliminišemo uticaj spoljnih frekvencija na naš organizam, postali otporniji na bolesti.

Dr Oto Varburg je dobio Nobelovu nagradu za otkriće da ćelije ljudi imaju električni napon. Jasno je da je cilj rada na sebi dostizanje što više frekvencije vibracije, kako bi se dostiglo i održalo dobro zdravstveno stanje. Negativne emocije i ograničavajući misaoni obrasci imaju poguban uticaj na naše zdravlje, ali takođe i utiču na ishod naših stremljenja ka određenim ciljevima i u naš život privlače određenu vrstu doživljaja i događaja.

 

Kako uraditi pregled cijelog organizma najsavremenijim kvantnim aparatima možete pročitati na ovom linku ili saznati putem kontakt telefona + 387 65 00 99 33

Deepak Chopra o Kvantnoj medicini

Dipak Čopra zasigurno je ime poznato većini naših čitalaca, iako možda mnogi od njih ne bi umeli da odgovore precizno ko je on i kakvo je njegovo učenje.

Razlog je verovatno to što se određeni deo kontroverze vezuje za njegovo učenje.

Prednosti kvantne medicine

Naučnici su kvantnu medicinu proglasili medicinom budućnosti, jer koristi neinvazivne metode u dijagnostici i terapiji bez kontrasta, zračenja, zatvorenog prostora.

Znači, potpuno je bezbjedna i komforna za pacijenta. Sa holističkim pristupom, pacijent se posmatra kao cjelina, odnosno liječi se čovjek, a ne određena bolest.