KVANTNA DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA

Pregled kompletnog organizma 

150 KM

Pregled kompletnog organizma za penzionere, onkološke bolesnike i RVI

130 KM

Pregled kompletnog organizma za djecu do 15 godina

80 KM

Pregled kompletnog organizma za dvoje i više osoba kada dolaze zajedno

140 KM

Terapija kvantnim aparatima

35 KM

Kontrola ukoliko pacijent koristi protokole liječenja

60 KM

KOZMETIKA

Mezoterapija lica ili kose uz pregled

150 KM

Samo mezoterapija lica i kose

130 KM