O kvantnoj medicini

Prednosti kvantne medicine

Naučnici su kvantnu medicinu proglasili medicinom budućnosti, jer koristi neinvazivne metode u dijagnostici i terapiji bez kontrasta, zračenja, zatvorenog prostora. Znači, potpuno je bezbjedna i komforna za pacijenta. Sa holističkim pristupom, pacijent se posmatra kao cjelina, odnosno liječi se čovjek, a ne određena bolest. U kratkom vremenskom roku se dobija veliki broj informacija o zdravstvenom stanju pacijenta, o svim organima i organskim sistemima.

Zasniva se na biološkoj rezonanci, tako da svaka ćelija predstavlja elektromagnetnu jedinicu koja šalje elektromagnetne talase kao rezultat biohemijskih procesa u njoj. Kada se normalno elektromagnetno polje u ćelijama poremeti, mijenjaju se i procesi što dovodi do obolenja. Promjene prvo nastaju u međućelijskoj komunikaciji. To je takozvana informaciona faza koja prelazi u energetsku, da bi kasnije nastale evidentne promjene i u laboratoriji, sve do pojave bolesti koju može da dijagnostikuje i ultra zvuk i drugi aparati.

Za uspješno liječenje potrebna je precizna dijagnoza.Potrebno je otkloniti uzroke oboljenja i izmenjenih funkcionalnih stanja.U takvom složenom procesu, mnogi parametri se moraju uzeti u obzir kao što su uzročnici ili izmjenjene funkcije najvećeg broja stanja i oboljenja (enzimi,hormoni,bakterije, virusi,alergijske reakcije na alergene i naravno genetske predispozicije za pojavu odrđenih stanja i oboljenja, koje još uvek nismo razvili , ali nasledni gen je prisutan u našem genomu).Kod ovakvih stanja neograničene su mogućnosti djelovanja na zaustavljanju aktivnosti čiji su korjeni u genomu. Funkcionalno izmenjena stanja u njihovoj najranijoj fazi, u fazi energetskih promjena, biće dijagnostikovana i na tom nivou tretirana.

Svaki dugotrajniji takav poremećaj, ako se ne ukloni dovodi vas u jedno složenije stanje liječenja kada se javljaju funkcionalne smetnje na ćelijskom nivou.Ako se ni tada ne preduzima liječenje, stanje funkcionalnih anomalija prelazi u strukturalne promene mnogih tkiva i ćelija. Kada takvo izmjenjeno stanje duže traje dolazi se u stanje degenerativnih promjena koje su čestio ireverzibilne. Ako želite da popravite vaše zdravlje na prirodan način i da se zaštitite od degenerativnih oboljenja pregledajte se najsavremenijom tehnologijom koja je budućnost.