O nama

Centar kvantne medicine “Quantum Medicom” je nastao kao rezultat dugogodišnjeg rada u oblasti promocije zdravlja koju je iznjedrio Mozaik medicinskih komunikacija Medici.com. Dugogodišnje iskustvo u liječenju bolesti i promociji zdravlja nas je podstaklo da shvatimo i prihvatimo da je bolest mnogo više od fizičkog poremećaja u ljudskom organizmu.

Upravo ta potreba da se pristupi čovjeku kao posebnoj individu, posmatrajući ga u kompletnoj cjelini nas je usmerila ka želji da otvorimo ovako jedan Centar. Organizam je kao sat i svaki njegov dio je neophodan u funkcionisanju svih drugih dijelova i da bismo znali kako baš naš organizam diše, neophodno ga je sagledati u cjelini i tako utvrditi pravi uzrok poremećaja, a ne posljedicu.

Rukovodeći se da liječimo uzrok, a ne posljedicu bolesti, nastao je Centar Kvantne medicine „Quantum Medicom“ uz podršku Fondacije Mozaik Sarajevo koja je prepoznala potrebu čovjeka da preventivno reaguje i spriječi nastanak bolesti.

Zašto baš kvantna medicina?
Baš zato što nam upravo kvantna medicina omogućava uvid u kompletan organizam- holistički pristup i to na brz, bezbola način i bez štetnog zračenja.

Ono što posebno želimo naglasiti je da bolest ne nastaje odmah, već ima svoje četiri faze: Prva faza je informacionog karaktera na nivou ćelije koja u drugoj fazi prelazi u energetsku informaciju te na tom drugom nivou, bolest mogu otkriti samo aparati Kvantne medicine što nam omogućava uvid u stanje organizma i 3 do 5 godina i prije nego se bolest osjeti na fizičkom nivou. U trećoj fazi se tek mogu otkriti promjene u laboratorijskim nalazima, a u posljednjoj – četvrtoj fazi je bolest i klinički uočljiva, a nažalost u toj posljednjoj fazi kada otkrijete bolest, tada je već do te mjere poremećaj odmakao da je neophodno tu bolest tretirati lijekovima do kraja života.

Upravo činjenica da se samo aparatima kvantne medicine mogu otkriti poremećaj na nivou energije svake ćelije u organizmu koja nije u balansu sa energijom zdrave ćelije, doktor pruža informaciju pacijentu na vrijeme kako da promjenama u ishrani, određenim ljekovitim nutritijentima i promjenama u svakodnevnim aktivnostima, reaguje da do bolesti nikada i ne dođe. Kvantna medicina je preventivna medicina koja omogućava svakom čovjeku da o svom zdravlju brine i prije nego se bolest pojavi, a ukoliko se već pojavila daje jasan uvid kojem specijalisti dalje pacijent da se obrati. To je medicina zdravlja, a ne medicina bolesti.

Icon

Naš tim: 

Prim.dr. Momir Pušac, specijalista opšte i kvantne medicine sa dugogodišnjim iskustvom;

Dr. Ljiljana Prolić ljekar koji uspješno spaja konvencionalnu medicinu i alternativnu medicinu;

Dr. sc.med. Tanja Šobot, profesor fiziologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci;

Dr. Sandra Šobot, ljekar i savjetnik za ishranu;

Dr. Maja Vučković, specijalista fizijatrije i mezoterapije;

Dr. Monika Jelačić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije;

Nina Nenad, terapeut kvantne medicine;

Svetlana Jovičević, terapeut kvantne medicine;