Naučnici su kvantnu medicinu proglasili medicinom budućnosti, jer koristi neinvazivne metode u dijagnostici i terapiji bez kontrasta, zračenja, zatvorenog prostora.

Znači, potpuno je bezbjedna i komforna za pacijenta. Sa holističkim pristupom, pacijent se posmatra kao cjelina, odnosno liječi se čovjek, a ne određena bolest.

U kratkom vremenskom roku se dobija veliki broj informacija o zdravstvenom stanju pacijenta, o svim organima i organskim sistemima. Zasniva se na biološkoj rezonanci, tako da svaka ćelija predstavlja elektromagnetnu jedinicu koja šalje elektromagnetne talase kao rezultat biohemijskih procesa u njoj. Kada se normalno elektromagnetno polje u ćelijama poremeti, mijenjaju se i procesi što dovodi do obolenja. Promjene prvo nastaju u međućelijskoj komunikaciji.

To je takozvana informaciona faza koja prelazi u energetsku, da bi kasnije nastale evidentne promjene i u laboratoriji, sve do pojave bolesti koju može da dijagnostikuje i ultra zvuk i drugi aparati. Kvantna medicina je naučna grana koja spaja najsavremenija dostignuća biofizike i kvantne fizike sa otkrićem koherentnog elektromagnetnog polja organizma.

Riječ je o holističkoj metodi, koja posmatra čovjeka kao cjelinu, kao (ne)sklad tijela, psihe i okoline i koja je potpomognuta modernom kompjuterskom tehnologijom. Termin kvantna medicina je počeo da se koristi kada su kvantni fizičari prepoznali da je postojanost živih organizama, njihovo materijalno oblikovanje i sve procese u njima nemoguće u potpunosti razumeti bez upliva kvantne fizike odnosno, kvantne mehanike.

Za uspješno liječenje potrebna je precizna dijagnoza.Potrebno je otkloniti uzroke oboljenja i izmenjenih funkcionalnih stanja.U takvom složenom procesu, mnogi parametri se moraju uzeti u obzir kao što su uzročnici ili izmjenjene funkcije najvećeg broja stanja i oboljenja (enzimi,hormoni,bakterije, virusi,alergijske reakcije na alergene i naravno genetske predispozicije za pojavu odrđenih stanja i oboljenja, koje još uvek nismo razvili , ali nasledni gen je prisutan u našem genomu).Kod ovakvih stanja neograničene su mogućnosti djelovanja na zaustavljanju aktivnosti čiji su korjeni u genomu.

“Ako želite da otkrijete tajne univerzuma, razmišljajte o njima kao o energiji, frekvenci i vibraciji”
Nikola Tesla

Funkcionalno izmenjena stanja u njihovoj najranijoj fazi, u fazi energetskih promjena, biće dijagnostikovana i na tom nivou tretirana. Svaki dugotrajniji takav poremećaj, ako se ne ukloni dovodi vas u jedno složenije stanje liječenja kada se javljaju funkcionalne smetnje na ćelijskom nivou.Ako se ni tada ne preduzima liječenje, stanje funkcionalnih anomalija prelazi u strukturalne promene mnogih tkiva i ćelija.

Kada takvo izmjenjeno stanje duže traje dolazi se u stanje degenerativnih promjena koje su čestio ireverzibilne. Ako želite da popravite vaše zdravlje na prirodan način i da se zaštitite od degenerativnih oboljenja pregledajte se najsavremenijom tehnologijom koja je budućnost.

Zakoni kvantne mehanike omogućavaju stabilnost svijeta na nuklearnom, atomskom i molekularnom nivou. Međutim, mikroskopske dimenzije ne predstavljaju glavni preduslov za važenje i primjenu kvantne mehanike. Glavni uslov je da u sistemu postoje efikasne dalekodometne sile u ograničenom frekventnom opsegu. Time se stvara koherentno Elektromagnetno polje koje omogućava samousaglašavajući potencijal u sistemu, odn. samoregulacione i samoodržavajuće procese, poput onih koji vladaju na atomskom nivou.

Svaki organizam ispunjava gore navedene uslove i pokazuje osobine makroskopskog kvantno-mehaničkog sistema. On posjeduje Elektromagnetne talase u sebi ali i Elektromagnetno polje oko sebe, nastalo aktivnošću svake pojedinačne ćelije. Postojanjem jedinstvenog EM polja organizma, omogućeno je postojanje dalekodometnih sila, a time i samoregulatornih procesa i procesa samoodržanja sistema. Dakle, svi procesi u organizmu odvijaju se pod kontrolom elektomagnetnog okvira. Nova saznanja o organizmu, pružila su nam i novu definiciju zdravlja i bolesti.

Zdravlje je stanje sa harmoničnim talasima i stabilnom frekvencijom ćelija datog organizma. I to je osnovno stanje organizma. Metastabilno stanje, stanje sa izmjenjenim frekvencijama je zapravo bolest. U slučaju bolesti dolazi do deformacije Elektromagnetnog polja organizma Svi poremećaji u našem tijelu nastaju prije svega na biofizičkom nivou i manifestuju se kroz poremećenu frekvenciju Elektromagnetnih talasa ćelija, a tek onda na biohemijskom nivou.

Ukoliko su vitalne sile organizma dovoljno jake on će se sam izboriti sa štetnim faktorom koji pokušava da mu naruši frekvenciju. Međutim ukoliko su odbrambene snage organizma oslabljene ili je patogeni faktor izuzetno jak i/ili dugo djeluje, organizam će se razboljeti. Djelujući farmakopreparatima na biohemijske procese djelujemo tek na drugi nivo, zaboravljajući da je okidač na dubljem biofizičkom nivou. Liječenje kvantnom medicinom znači dobijanje rezonantnog odgovora organizma i aktiviranje mnogobrojnih puteva samoregulacije.

Na ovaj način se regulišu poremećene frekvencije i uključuje vlastita unutrašnja laboratorija za proizvodnju supstanci koje pomažu da se bolest prebrodi. Endogene biološki aktivne supstance koje se tokom terapije proizvode potrebne su u manjoj količini, a pritom su višestruko aktivnije od farmakopreparata. Normalizacijom poremećene frekvencije EM polja organizam sam prevazilazi bolest.

Kod liječenja metodama kvantne medicine, evidentan je efekat produženog dejstva. Postoji uzlazna linija ozdravljenja poslijee svake seanse ali i nakon završetka ciklusa liječenja. Znajući ovo, mi tokom liječenja metodama kvantne medicine, na tijelo djelujemo rezonantnim EM talasima, koji odgovaraju njegovoj zdravoj frekvenciji. Tijelo prepoznaje te EM talase, ulazi u rezonanciju sa njima nakon čega se organizam vraća u svoje osnovno-zdravo stanje i nakon toga samo vrši sve potrebne biofizičke i biohemijske korekcije da bi u potpunosti ozdravilo.

RADNO VRIJEME

Ponedeljak-Petak 10:00 – 20:00
Subota 9:00 – 14:00
Nedelja Zatvoreno

+387 65 00 99 33

NAŠA LOKACIJA